immobilier Tournon

Exclusif

3

207 m² -

Loyer 950 €/mois

** Loyer 950 €/mois | Honoraires charge locataire: 1 368 € TTC

Tournon (73460)

x

Exclusif

4

270 m² -

Loyer 2 000 €/mois

** Loyer 2 000 €/mois | Honoraires charge locataire: 2 880 € TTC

Tournon (73460)

x

Exclusif

6

407 m² -

Loyer 1 600 €/mois

** Loyer 1 600 €/mois | Honoraires charge locataire: 2 304 € TTC

Tournon (73460)

x

Exclusif

5

189 m² -

Loyer 1 000 €/mois

** Loyer 1 000 €/mois | Honoraires charge locataire: 1 440 € TTC

Tournon (73460)

x